Δίπλωμα μοτοσυκλέτας

Κατηγορία ΑΜ (50CC)

Βιβλίο Μοτοσυκλέτας: https://www.yme.gr/pdf/BOOK_MOTOSIKLETES.pdf

Το δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας προσφέρει ευκολία στην μετακίνηση, αίσθημα ανεξαρτησίας και οικονομία στον αναβάτη.

Τί μπορώ να οδηγήσω;

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

1. Να έχεις συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του

2. Να έχεις την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

3. Να μην κατέχεις άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτουςμέλους της Ε.Ε.

4. Να επιτύχεις σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

5. Συναίνεση και από τους δύο κηδεμόνες ότι επιτρέπουν την έκδοση του διπλώματος οδήγησης τύπου ΑΜ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

αν ο υποψήφιος ΔΕΝ ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

Κατηγορία Α1 (125CC)

Βιβλίο Μοτοσυκλέτας: https://www.yme.gr/pdf/BOOK_MOTOSIKLETES.pdf

Το δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας προσφέρει ευκολία στην μετακίνηση, αίσθημα ανεξαρτησίας και οικονομία στον αναβάτη.

Τί μπορώ να οδηγήσω;

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125cc, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) |
 (1kw = 1,36 hp).

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

1. Να έχεις συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

2. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτουςμέλους της Ε.Ε.

4. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

αν ο υποψήφιος ΔΕΝ ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

Κατηγορία Α2 (400CC)

Βιβλίο Μοτοσυκλέτας: https://www.yme.gr/pdf/BOOK_MOTOSIKLETES.pdf

Το δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας προσφέρει ευκολία στην μετακίνηση, αίσθημα ανεξαρτησίας και οικονομία στον αναβάτη.

Τί μπορώ να οδηγήσω;

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες έως 35kW.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

1. Να έχεις συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του

2. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτουςμέλους της Ε.Ε.

4. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

αν ο υποψήφιος ΔΕΝ ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

Κατηγορία Α (Απεριόριστο)

Βιβλίο Μοτοσυκλέτας: https://www.yme.gr/pdf/BOOK_MOTOSIKLETES.pdf

Το δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας προσφέρει ευκολία στην μετακίνηση, αίσθημα ανεξαρτησίας και οικονομία στον αναβάτη.

Τί μπορώ να οδηγήσω;

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

1. Να έχεις συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. ( Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος είναι κάτοχος της κατηγορίας Α2 για 2 χρόνια τότε μπορεί να «βγάλει» το δίπλωμα Α από την ηλικία των 22.)

2. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτουςμέλους της Ε.Ε.

4. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

αν ο υποψήφιος ΔΕΝ ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

Δίπλωμα αυτοκινήτου (Κατηγορία Β)

Βιβλίο Αυτοκινήτου : https://www.yme.gr/pdf/book_AYTOKINHTA.pdf

Η απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου είναι μονόδρομος στην σύγχρονη εποχή. Οι εκπαιδευτές μας έχοντας εμπειρία και υπομονή, θα κάνουν την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης μια ευχάριστη διαδικασία, ενω την ίδια στιγμή θα παρέχουν στον υποψήφιο οδηγό όλα τα εφόδια που θα χρειαστεί για να οδηγήσει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με σύγχρονα και οικολογικά οχήματα.

Τί μπορώ να οδηγήσω;

Έχετε δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 17ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

1. Να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι στο 17ο έτος της ηλικίας του τότε προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις από τους δυο κηδεμόνες επικυρωμένες

2. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτουςμέλους της Ε.Ε.

4. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

αν ο υποψήφιος ΔΕΝ ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

Δίπλωμα Φορτηγού Γ

Βιβλίο Φορτηγού : https://www.yme.gr/pdf/book_FORTIGA_final.pdf

Βιβλίο Φορτηγού Π.Ε.Ι : https://www.yme.gr/pdf/manual_pei_fortiga.pdf

Η απόκτηση άδειας οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας είναι ένας πιο εύκολος τρόπος κάποιος να αποκατασταθεί επαγγελματικά εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας. Η σχολή μας είναι εδώ για να βοηθήσει στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση με σύγχρονα μέσα και οχήματα.

Τί μπορώ να οδηγήσω;

Έχετε δικαίωμα να οδηγείται φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός βγάλει και το Π.Ε.Ι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του . Αλλιώς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του .

2. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτουςμέλους της Ε.Ε.

4. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ.

6. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ τουλάχιστον.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

αν ο υποψήφιος ΔΕΝ ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ βγάλει Γ μετά τις 10/09/2009 και θέλει ΠΕΙ

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

Δίπλωμα Λεωφορείου Δ

Βιβλίο Λεωφορείου : https://www.yme.gr/images/articleimages/pdf/Book_LEOFOREIA.pdf

Βιβλίο Λεωφορείου Π.Ε.Ι : https://www.yme.gr/pdf/pei_leoforeia.pdf

Η απόκτηση άδειας οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας είναι ένας πιο εύκολος τρόπος κάποιος να αποκατασταθεί επαγγελματικά εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας. Η σχολή μας είναι εδώ για να βοηθήσει στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση με σύγχρονα μέσα και οχήματα.

Τί μπορώ να οδηγήσω;

Έχετε δικαίωμα να οδηγείται λεωφορεία ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών και μηκους. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750kg. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

1. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ι μαζί με το δίπλωμα. ( Σε περίπτωση που δεν γίνει έκδοση Π.Ε.Ι τότε προϋποθέτει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του).

2. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτουςμέλους της Ε.Ε.

4. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ.

6. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ τουλάχιστον.

7. Σε περίπτωση που ο οδηγός βγάλει μαζί με το δίπλωμα και το Π.Ε.Ι. δεν υπάρχει ο περιορισμός για οδήγηση μέχρι 50 χιλιομέτρων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

αν ο υποψήφιος ΔΕΝ ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ βγάλει Δ μετά τις 10/09/2009 και θέλει ΠΕΙ

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

Δίπλωμα Νταλίκας Γ+Ε

Η απόκτηση άδειας οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας είναι ένας πιο εύκολος τρόπος κάποιος να αποκατασταθεί επαγγελματικά εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας. Η σχολή μας είναι εδώ για να βοηθήσει στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση με σύγχρονα μέσα και οχήματα.

Τί μπορώ να οδηγήσω;

Έχετε δικαίωμα να οδηγείται οχήματα C κατηγορίας με μεταφορά ρυμουλκούμενου η ημιρυμουλκουμένου (συρμού ή αρθρωτά) των οποίων η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 750kg (BE,CE).Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους- μέλους της Ε.Ε

3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ’.

4. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του εάν έχει στην Γ κατηγορία Π.Ε.Ι. αλλιώς το 21ο έτος της ηλικίας του.

5. Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

ο υποψήφιος ΈΧΕΙ επαγγελματικό δίπλωμα Γ

 • Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Πατήστε εδω για να την εκτυπώσετε).

*Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).